czwartek, 31 marca 2011

Wszystkie (damskie) ręce na pokład!


Free Web Counter

Free Counter


 "Joanna d'Arc", ze strony:

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Joan_of_arc_miniature_graded.jpg&filetimestamp=20050813014012

Wszystkie (damskie) ręce na pokład!

Na dzień 1 kwietnia 2011 r.
Ku rozwadze i rozweseleniu
Ewie, Teresie, Joannie, Beni i innym wspaniałym


Znasz, co parytet w polityce?
To polowanie na kobitę!
Baby, babeczki, matki, matrony
wam start na listach wkrótce sądzony.

Do Sejmu wolisz, czy do Senatu,
i nie protestuj, nie kończ tematu.
Tak uradzili, tak uchwalili
zatem do dzieła, Rodacy mili.

Weź aktywistkę, szukaj liderkę,
wszystkie aktywne, każdą "fajterkę",
wciągaj na listę, wdrażaj do sprawy,
do spraw państwowych, najwyższej wagi.

A że dziś kwiecień, prima aprilis?
Może w tym względzie się nie omylisz...
Zresztą, niech każdy przymyśli temat
Jesień przed nami, więc ... wyjścia nie ma!

Aga Pe


Zdjęcie Agathy Christie, ze strony:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie